950 boliger årlig fram mot 2008

Boligbyggingen fortsetter på høyt nivå i Stavanger.