Færre unge ruser seg i Gjesdal

26 prosent færre ungdommer ruser seg i Gjesdal enn andre steder ifylket.