- Anmeldelsen en overreaksjon

Anmeldelsen mot RSG, Risa og grunneieren på Klepp er en storm i et vannglass, mener Trygve Jacobsen i RSG Miljø AS. Alt avfall skal nå være fjernet fra dumpeplassen i Klepp.