Høgskole vil flytte til Sandnes

Rogaland Høgskole vil om to og et halvt år flytte fra Nærland med 400 studenter og inn i et nybygg på posthustomta i Sandnes sentrum.