Stor kontroll av tungtransport

Statens vegvesen skal ta tungtransport-synderne i sommertrafikken.