- Betenkelig å bli fotfulgt

— Overvåkingen i Stavanger sentrum er et nytt eksempel på storebror som ser deg, mener Arvid Sjødin.