Sønderland vil ha Sefo-gransking

Politimesteren i Rogaland vil at Sefo skal etterforske politietsarbeid i forkant av ranet av Norsk Kontantservice i Stavanger førpåske.