Utlover million-dusør

Norsk Kontantservice, Nokas, lover 1 million kroner til den eller de som kan gi opplysninger som fører til pågripelse og domfellelse av ranerne.