Flere overnatter på hospits

I fjor overnattet rusmisbrukere i Sandnes 1711 netter på hospits. Det kostet kommunen 800.000 kroner.