Sønderland takker for omsorgen

Politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt retter en varm takk til publikum og mediene for den omsorgen som er vist politiet disse tunge dagene etter bankranet og politidrapet 5. april.