- Må gjøre som i Stavanger

Grunneiere, byplanleggere, butikkdrivere og kulturaktører i Sandnes må sette seg ned og diskutere hva de vil med byen.