Domkirkeplassen delvis åpnet

Det meste av Domkirkeplassen er nå åpen for publikum, men politiethar fortsatt sperret av et område rundt selve Domkirken ogHandelens hus.