Væpnet aksjon mot hus i sentrum

Minst tre politibiler og et ti-talls væpnede politifolk rykket uttil Nedre Holmegate 31 i Stavanger ved 13.30-tiden.