- Nå føler vi det er blitt tryggere å gå ut

— Jeg har ikke gått alene ut på Bryne etter drapet på Gunn MereteLode, sier Linn Erga.