Forundret hvis det ikke er DNA-funn

Politiet vil ikke bekrefte om de har DNA-bevis etter ranet. Privatetterforsker Harald Olsen er forundret hvis politiet ikke har.