Guttene henger etter allerede som to-åringer

At gutter gjør det dårligere på skolen enn jenter, bekymrer skolepolitikere. En stor studie viser at forskjellene begynner allerede i barnehagen.

Jakob Hille har bygget et høyt tårn! Ved siden sitter Mari Tranøy. Klosselek er en måte å lære barn både språklige og matematiske ferdigheter på. Begge toåringene går i Tjodmarka barnehage. Forsker Elin Reikerås trekker fram Tjodmarka som et godt eksempel på hvordan barnehagene bør jobbe. Derfor har vi bilder av disse barna i denne saken.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Jenter på to år ligger foran gutter på samme alder i både språk, matematikk, finmotorikk, og sosiale ferdigheter. Og nei, guttene er ikke bedre i grovmotorikk, her er jenter og gutter like gode.

Dette er funn fra et stort forskningsprosjekt som har fulgt 1345 barn fra de er to år til de er ti år; Stavangerprosjektet. (Se fakta).

Språk

– Vi har undersøkt to-åringer. Guttene presterer dårligere enn jenter, det vil si de er senere i språkutviklingen, at de kan og forstår færre ord. Guttene er også mindre interessert i språkaktiviteter (lese bøker, være med på språkleker) enn jenter, forteller Elin Reikerås som leder Stavangerprosjektet.

– Hvilken lærdom kan vi trekke av dette, hva må vi så gjøre?

– Hvis ikke guttene får den språklige stimuleringen, og de i utgangspunktet har et dårligere språklig grunnlag vil det bare bli verre og verre, sier Reikerås.

Det betyr at forskjellene mellom de som har gode og dårlige språkferdigheter vil øke. Det handler om gode og dårlige sirkler. Jenter som kan mange ord og snakker mye og liker å bli lest for, snakker vi mer med og leser mer for enn gutter som ikke kan mange ord og som ikke trives noe særlig med å bli lest for.

– Dette må barnehagene bli mer oppmerksomme på. De må få guttene med. Og det kan godt være de må finne andre måter å gjøre det på som appelerer mer til guttene, understreker Reikerås.

Det kan for eksempel handle om bokvalg, type aktiviteter og måter vi gjør det på - kanskje vi kan ta med en bok ut i skogen å lese, for eksempel

-Poenget er altså at barnehagene må passe på at guttene ikke blir hengende etter, for da blir de lett hengende etter hele veien?

– Ja, de gjør det faktisk, svarer Reikerås.

Jenter er bedre enn guttene finmotorisk og like gode grovmotorisk, viser forskning. Her perler Mari Tranøy og Frida Anundsen. De er to år og går i Tjodmarka barnehage.

Fysiske ferdigheter

– Når det påpekes at jenter er bedre på språk, svarer barnehagene ofte med at ja, ja, guttene er gode på det motoriske. Men vi finner at jentene er like gode grovmotorisk (springe, hoppe, gå, sparke ball osv), og at de de er bedre enn guttene finmotorisk (spise, klippe, tegne osv).

– Konsekvenser videre?

– Det bør i alle fall være ingen unnskyldning for barnehagene.

– Er det litt sånn: La guttene bråke og herje på i hopperommet, så sitter vi voksne med jentene og koser oss, leser og prater og perler?

– Sånn må det i alle fall ikke bli. De voksne må se på hvordan de bruker språket i andre sammenhenger, enn bare det å sitte i ro. Du kan lære vel så mye språk når du holder på med ting og snakker om det, enn når du blar i en bok. Når vi spiser for eksempel: I stedet for å si: Vil du ha den? Vil du ha mer? Var den god? Si: Vil du ha gulost? Vil du ha mer agurk? Smakte agurken godt?

Over-under, opp-ned, liten-stor, høyt-lavt, få-mange osv er begreper som er viktig å kunne.

Matematikk

Jentene har også bedre matematiske ferdigheter som to-åringer, viser forskingsresultatene.

– Hvordan måler man matematiske ferdighetene til så små barn?

– Bruker de tallord (sier de jeg har 5 biler hjemme, pappa tusen år, osv, de trenger ikke bruke de riktig), vet de forskjell på stor og liten, kan de bruke putteboks, spille bildelotto, kjenne igjen former, plassering (kan du finne det ligger oppe på hylla og under bordet og ved siden av stolen) , har de interesse for peketelling (1–2–3 hopp), kan de være med å dekke bordet ( setter de en tallerken pr. stol osv.). Dette er grunnleggende ting. De som har kommet godt i gang med dette - har enten middels eller sterke ferdigheter, altså bra. De som ikke er i gang, har svake ferdigheter.

De fleste som har svake ferdigheter i matematikk som to-åringer, er framdeles svake i 2. klasse og 5. klasse. Svake matematiske ferdigheter som to-åringer er altså et sterkt faresignal.

Henger etter i skolen

– Det store spørsmålet blir da: Er det de samme som henger etter i barnehagen som henger etter i skolen?

– De fleste som har svake ferdigheter i matematikk som to-åringer, er framdeles svake i 2. klasse og 5. klasse. Svake matematiske ferdigheter som 2-åringer er altså et sterkt faresignal.

De aller fleste som er middels gode eller sterke i matte som to-åringer, er enten middels eller sterke også i 2. og 5. klasse. Det er få av disse som detter ned. Dette viser foreløpige funn, det vil si at de ikke er publiserte ennå, svarer Reikerås.

– Åj. Det var litt skummelt at det betyr så mye hva du kan allerede som to-åring!

– Det forteller at det er veldig viktig å ta tak i det tidlig. Når vi ser på barn som er svake på skolen, og ser hva var svake på som små, ser vi tydelige sammenhenger: De som er svake på matematikk er ofte også svake motorisk. Her er sterke sammenhenger. Så om barn er svake motorisk, er det også et OBS-tegn.

– Er dette like tydelig når det gjelder språkferdigheter?

– Vi har ikke analysert de dataene ennå, svarer Reikerås.

– Sosiale ferdigheter, hvilke sammenhenger har dere funnet her?

– Vi har ikke sett så mye hvordan går videre med det i skolen. Men her er klar sammenheng mellom språk, motorikk og sosial kompetanse. Er du svak språklig og motorisk, er det vanskeligere å komme inn i leken, og dermed får du heller ikke den språklige og motoriske treningen leker gir. Igjen handler det om gode og dårlige sirkler. Derfor er det så viktig å være oppmerksom på dette og jobbe systematisk for å bryte de dårlige sirklene, poengterer Reikerås.

Forskningsprosjektet er i mål i 2018. Avslutningskonferansen blir november 2018.

  • Hvordan bør barnehagene jobbe for å hindre at forskjellene i ferdigheter allerede i to-årsalderen ikke vokser seg enda større? SE HER
Les også

Her er de tett på barna

LES OGSÅ:

Publisert: