Flertallet ville ikke velge mellom kulvert og kryss på Tasta

Et knapt flertall i utvalg for by- og samfunnsutvikling (Ubs) håper ennå det er mulig å få Vegvesenet til å bygge både lang kulvert og kryss ved Gabbas på nye E39.

Gabbas-krysset
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det er Statens vegvesen som har bedt kommunen om en prinsippavklaring fordi de mener det ikke er penger nok i rammen til å bygge både lang kulvert og det aktuelle krysset på Tasta.

– Begge deler

Riset bak speilet er at den manglende lenken på fire kilometer mellom Smiene-krysset på Tasta og Harestad-krysset på Randaberg blir skjøvet ytterligere ut i tid.

Den aktuelle prinsippavklaringen skal videre til kommunestyret senere i måneden. Den aktuelle kulverten ved Tasta skole skal, hvis krysset ved Gabbas sløyfes, kunne bli «om lag 400 meter lang, ifølge Vegvesenet. Opprinnelig var kulverten tenkt å bli 495 meter lang.

Den var en forutsetning da bystyret i sin tid ga tilslutning til en E39-trasé i dagen gjennom Tasta bydel.

I Ubs torsdag valgte opposisjonspartiene Høyre, Frp og Venstre å avstå fra valget de ble bedt om å ta, og heller si «ja takk, begge deler». Med stemmen fra Thomas Bendiksen (MDG) ble det dermed et flertall for dette.

En forutsetning

I vedtaket heter det at lang kulvert på strekningen Smiene-Eskelandsvegen var en forutsetning og utløsende premiss for plassering av kort Eiganestunnel tett opp i boligområdene på Tasta. Kravet er derfor et rekkefølgekrav.

Vedtaket kritiserer også Vegvesenet for angivelig ikke å ha fulgt opp den klare oppfordringen fra kommunen om å søke fravik fra nye og fordyrende retningslinjer for tunneler og kulverter.

Det vises også til opplysninger fra Tunnelgruppen på Tasta om at Nye Veier har oppnådd fravik fra kravet om et ekstre gjennpomgående felt på et lignende prosjekt i Porsgrunn kommune fra 2019.

– Fraviket i dette prosjektet ga kostnadsbesparelser og tilrettela for en god trafikksikkerhet, sa forslagsstiller Kjartan Alexander Lunde i Ubs-møtet.

Vegvesenet har for øvrig i en epost til kommunen torsdag avvist at de to prosjektene kan sammenliknes, siden tunnelen i Porsgrunn er mye lengre. Vegvesenet understreker også at alle fravikssøknader behandles individuelt.

– Ikke penger nok

Flertallet mener at kulverten i tilfelle kan komme tilbake til opprinnelig lengde på 495 meter, og at man da også kan få penger til overs for å beholde Tastakrysset.

Verken leder Frode Myrhol (FNB) eller nestleder Anders Fjelland Bentsen (Ap) hadde noen tro på at det er mer å hente ved å snu flere steiner i en svært så langvarig prosess.

– Det er ikke nok penger til både lang kulvert og krysset, sa Myrhol.

– Vi har endelig fått på bordet et realiserbart prosjekt. Vi gir bort et halvt kryss, men får den lange kulverten. Alternativet er å stå på krava og så skjer det ingenting. Det er kanskje den største nedsiden for kommunedelen. Vi vet at jo lenger dette trekker ut, jo kortere kommer kulverten til å bli. Det stemmer at det vil bli en del mer trafikk i noen samleveier på Tasta, framfor alt i Gjerdeveien, men ikke verre enn at det kan avbøtes med andre tiltak, mente Fjelland Bentsen.

Folkemøte

Det er på ingen måte sikkert at flertallet blir det samme når saken kommer opp i kommunestyret. Flere partier, deriblant Høyre og MDG, gjorde det klart at det blir nye diskusjoner og vurderinger fram mot kommunestyremøtet.

– Her er det viktig å ha størst mulig enighet. Gruppelederne bør samles før kommunestyremøtet for å finne et felles standpunkt, mente John Peter Hernes (H).

Hele utvalget var for øvrig enige om at saken bør tas opp i et folkemøte på Tasta i nær framtid.

Omtrent slik kan kulverten bli, men ifølge Vegvesenet er det da ikke penger til krysset til venstre i bildet.
Publisert: