Foreslår økning av bomtakstene

Ferde foreslår å øke bomtakstene i Bymiljøpakken fra 23 til 24 kroner. For takstklasse 2, tunge kjøretøy, øker prisen fra 58 til 60 kroner per passering.

 • Stein Halvor Jupskås
  Stein Halvor Jupskås
  Journalist
Publisert: Publisert:
Prisene justeres i bomringene på Nord-Jæren. Her fra Madlaveien ved Mosvannsparken. I retning sentrum.

Økningen på 1 krone betyr en økning i taksten på 4,34 prosent for lette kjøretøy.

Det er bompengeselskapet sitt ansvar å søke Vegdirektoratet om prisjustering av takstene. Saken legges fram til behandling i styringsgruppen for Bymiljøpakken denne uken.

Samtidig som prisene øker, er det på ingen måte samsvar mellom budsjett og inntekter i Bymiljøpakken som helhet.

Inntektssvikt

Ved utgangen av august var det kommet inn 535 millioner kroner hittil i år. Ifølge budsjettene burde inntektene vært 55 millioner kroner høyere, totalt 590 millioner.

For august alene var inntektssvikten på 8,6 millioner. Budsjettet lyder på 80.8 millioner. De reelle tallene viser 72,6 millioner kroner.

Når takstene nå foreslås økt, viser Ferde til stortingsproposisjon 47 S om finansiering av Bypakke Nord-Jæren. I proposisjonen står det
at takstene skal justeres i samsvar med prisutviklinga.

Takstene i Bypakke Nord-Jæren (Bymiljøpakken) ble sist prisjustert 1. februar 2020. Prisveksten fra takstvedtaket ble gjort i januar 2020 til februar 2021 er 3,23 prosent.

Dagens pris

Dagens pris i bomringen til Bymiljøpakken er 23 kroner per passering, men 18,4 kroner med bombrikke og 9,2 kroner for elbil.

Tunge kjøretøy betaler 58 kroner, men tunge nullutslippskjøretøy betaler ikke noe. Timeregel og månedstak gjelder i alle Bymiljøpakkens bomringer.

Frp sier stopp

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) ber styringsgruppen avstå fra alle taskstøkninger.

På side 2 står det at totale kostnader i pakken er 29 246 millioner kroner, og på side 3 er de statlige bidragene summert opp til å være 16 643 millioner kroner.

– Nå har de rødgrønne i 8 år snakket på inn- og utpust at 50 prosent statlig bidrag i disse pakkene er for lite, og at det skal økes til 70 prosent. Det vil bety 3,8 milliarder kroner mer i statlige midler. Da er det helt unødvendig å øke bomtakstene, sier Steffensen.

– Her må vi avvente regjeringsforhandlingene og statsbudsjettet som skal vedtas før jul. Nå er det jo vanlige folks tur, og i Rogaland er det ingenting som er mer vanlig enn å kjøre bil, så her forventer jeg at det blir tatt grep, legger han tilk.

.

Publisert:
 1. Bompenger
 2. Nord-Jæren
 3. Ferde
 4. Pris
 5. Trafikk

Mest lest akkurat nå

 1. Ventetid på inntil ett år på SUS: – Fører til stor frustrasjon

 2. Arild Østbø med klar beskjed etter ny praktkamp: - Jeg har fortalt at jeg vil stå

 3. Oversvømmelser og store vannmengder langs E39

 4. Gjør du også disse lysfeilene? Så mye kan det koste deg i bot

 5. Blandet mottakelse for «Nordsjøen» – fra treere til «en oppvisning»

 6. Oilers snudde kampen mot erkerivalen: - Vi fikk høre det i pausen