Klart flertall for bussfelt i Kannik

Fylkesutvalget gikk tirsdag inn for å innføre kollektivfelt i Kannik, mot stemmene fra Frp og FNB.

Publisert: Publisert:

Trafikken i Kannik 08.15 tirsdag morgen. Foto: Stein Halvor Jupskås

 • Stein Halvor Jupskås
  Journalist

Det er Statens vegvesen som har bedt om at et felt i hver retning mellom rundkjøringen ved teateret og Motorveien gjøres om til kollektivfelt. Dette skal gjøres samtidig som Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen åpner, nå sist anslått til å skje i slutten av mars.

Færre biler

Det er anslått at trafikken i Kannik da vil synke så mye at framkommeligheten for bilistene vil bli omtrent den samme med ett felt som den er med to felt i dag.

Les også

Kannik: Ja til bussfelt, men fri flyt i helgen

Vegvesenet har sendt forslaget på høring til fylkeskommunen og Stavanger kommune før de tar en endelig beslutning om å sette opp nye trafikkskilt.

– Dette er en gladsak, både for bilistene og ikke minst for dem som tar bussen, og som nå slipper å sitte og stampe i bilkø, sa Kjartan Alexander Lunde.

– Går trafikken så mye ned som anslått, er det jo ikke behov for et eget kollektivfelt, mente Frode Myrhol, som ikke delte Venstres entusiasme i saken.

Avsporing?

– Man kan kanskje spare et minutt eller to for bussen, sa Myrhol og mente Venstre heller burde stemme for hans forslag om å slippe busstrafikken inn Løkkeveien og ned Kleivå til sentrum.

– Venstre er mer opptatt av å legge hindringer i veien for bil enn å legge til rette for busspassasjerer, hevdet Myrhol.

– Hva er vitsen. Tilførselsveiene Løkkeveien og Wessels gate vil fortsatt ligge der. I disse kryssene må kollektivfeltet oppheves uansett, sa han.

– Her dras det fram en masse poenger om helt andre strekninger som vi ikke har på bordet. Poenget må være at vi nå kan få til et sammenhengende kollektivfelt fra sentrum og helt ut til Madla, svarte Lunde fra Venstre.

Flaskehals

Ole Ueland (H) mente også at Myrhol bedrev avsporing av debatten.

– Det er en grunn til at alle bussene ikke skal ned i sentrum. Det er ikke plass. Det er også grunn til å vise litt omsorg for dem som står ute og venter på bussen som er forsinket i Kannik. Det er fornuftig å gjøre det nå. Å bruke anledningen når tunnelene åpner til å forsterke et nytt kjøremønster. Av flaskehalsene på Nord-Jæren er Kannik den som stikker seg mest ut, sa Ueland.

Frp og FNB argumenterte nok en gang med at det er bedre å vente og se hvordan trafikken blir i Kannik, og så heller opprette et kollektivfelt hvis behovet fortsatt er der. De fikk svar på tiltale fra Alexander Rügert-Raustein (MDG).

Nullvekstmål

– All forskning viser at har man mulighet til å kjøre, blir kapasiteten raskt fylt opp. Samtidig er det slik at hvis man innskrenker kapasiteten, så fordamper en del turer det faktisk ikke er behov for. Blant annet derfor er det veldig klokt å gjøre dette nå. Det har noe å si om bussen stamper et minutt eller to i Kannik. For veiprosjekter betyr slike innsparinger voldsomt mye. Da øker samfunnsnytten fantastisk. Det samme gjelder for kollektivtrafikken. Framkommelighet er minst like viktig som pris i kollektivtrafikken, sa Rügert-Raustein.

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) tok ordet til slutt i debatten. Hennes poeng var enkelt.

– Biltrafikken har økt i mange måneder på rad. Rushtidsavgiften forsvinner snart, men nullvekstmålet består. Derfor er det fint at vi kan slippe bussen fram, også før Bussveien er ferdig, sa hun.

Forslaget fra et flertall i utvalg for by- og samfunnsutvikling i Stavanger om å åpne feltene for vanlig trafikk i helgene, var ikke omtalt i fylkesutvalget.

Publisert:

Les også

 1. Foreslår bussfelt i Kannik over nyttår

 2. Politikerne fikk feil tall før de ble enige om å fjerne rushtidsavgiften: - Må revurdere avgjørelsen

 3. Åpningen av Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen utsettes

 1. Trafikk
 2. Kannik
 3. Stavanger
 4. Eiganestunnelen
 5. Politikk