Økt aksept for dagens flyktningpolitikk

Årets SSB-undersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring viser at trenden fra de siste årene fortsetter, med stadig mer positive holdninger.

Publisert: Publisert:

Årets SSB-undersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring viser at trenden fra de siste årene fortsetter, med stadig mer positive holdninger. Foto: Foto: Berit Keilen / NTB scanpix

 • NTB

Flere gir uttrykk for at mulighetene for flyktninger og asylsøkere til å få opphold i Norge bør være uendret sammenlignet med i dag. Over tid har andelen som mener det bør bli vanskeligere, blitt betydelig mindre, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

I undersøkelsen uttrykker flertallet (56 prosent) at de er fornøyd med det regelverket som gjelder for å få opphold i Norge og svarer at det bør være som det er i dag. Dette er en økning på 17 prosentpoeng siden 2002, og 3 prosentpoeng bare i løpet av det siste året.

– Det er gledelig at flere er positive til innvandrere. Jeg tror det blant annet handler om at flere ser at integreringspolitikken virker. Vi er i gang med et integreringsløft som skal få flere i jobb og utdanning, det håper jeg også vil bidra til positive holdninger til innvandrere, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Han legger til at vi må bli bedre til å ta i bruk den kompetansen innvandrerne har.

– Det kan skape flere arbeidsplasser og være med på å styrke norsk arbeidsliv, sier Sanner.

Positive til opphold

Samtidig som flertallet nå mener regelverket for å få opphold bør være som i dag, har andelen som mener at det bør bli vanskeligere, gått ned i perioden fra 2002 til 2019.

I 2002 sa et knapt flertall (53 prosent) seg enige i at det burde bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, mens det i 2019 er 23 prosent som svarer dette. På den andre siden er det i år 14 prosent som mener at det bør bli lettere. Til tross for at det er en økning, utgjør det likevel et klart mindretall.

Vi er stort sett positive til innvandreres innsats i arbeidslivet. Oppslutningen om dette har vært stor siden 2002, med noen variasjoner fra år til år. I fjor er andelen som er enige, 76 prosent. Det er 4 prosentpoeng flere enn året før.

Nedgang i trusselholdning

Færre anser innvandrere som en trussel mot samfunnssikkerheten. I 2002 var det omtrent like mange som var enige som uenige i at innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet. I fjor er flertallet uenige i denne påstanden (61 prosent), mens andelen enige er 24 prosent.

Fra 2018 til i år har andelen uenige gått opp med 4 prosentpoeng, mens andelen enige har gått ned med 5 prosentpoeng.

Andelen som sier seg enig i påstanden om at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene, synker jevnt fra 41 prosent i 2002 til 24 prosent i fjor, mens andelen som er uenige stiger fra 43 prosent i 2002 til 59 prosent i 2019.

Publisert:

Les også

 1. Regjeringen har 242 ubrukte flyktningmillioner

Mest lest akkurat nå

 1. Marte (20) sa opp jobben og flyttet hjem for å pleie sin alvorlig syke pappa. Det fraråder Stavanger kommune

 2. Lervigs nye utestad tar natte­søvnen frå naboar: – Vil sjå på skjenke­reglane

 3. Hadia Tajik øydelegg for seg sjølv med dette bokomslaget

 4. Jeg må dessverre stad­feste at det selv­opp­nevnte kvinne­politiet lever i beste velgående

 5. Sangene visste at hun skulle skilles før hun visste det selv

 6. Fire blind­passasjerer levde bak roret på norsk olje­tanker i ti dager

 1. Innvandring
 2. Statistisk sentralbyrå
 3. Flyktningpolitikk