• Ved Lura Turistheim vil veien bli omtrent dobbelt så brei om det skal bygges midtstilt bussvei med midtrabatter, kjørefelt, sykkelvei og fortau på begge sider. Anders Minge

Wirak vil skrote bussvei forbi Lura Turistheim

For å spare plass og penger vil Sandnes-ordfører Stanley Wirak skrote bussveien forbi Lura Turistheim i Stavangerveien og erstatte den med enklere kollektivfelt.