• Ordfører Reinert Kverneland, H, og kollegene i formannskapet i Time ber om mer informasjon før de tar endelig stilling til kommunens engasjement i Bryne FKs nye hallprosjekt. Jan Inge Haga

Brynes hallprosjekt blir vurdert bak lukkede dører

Bryne Fotballklubb satser alt på å spa i gang sitt store hallprosjekt 4. juni, men det finnes skjær i sjøen. En økonomisk presset kommune har problemer med å innfri klubbens krav.