Asco i Tananger får tilskudd på 20 millioner kroner

Asco i Tananger får over 20 millioner kroner i tilskudd for å effektivisere logistikkjeden. Pengene skal brukes til digitalisering i form av smart teknologi.

Publisert: Publisert:

De 20 millionene skal brukes til effektivisering for å skape bedre infrastruktur på basen. - Vi vil automatisere og bruke smart teknologi som snakker sammen, forteller Christopher Hoftun, innovasjon og digitaliseringsmanager i Asco. Foto: Asco

 • Ingrid Meling Ramberg
  Journalist

– Dette var en fantastisk nyhet. Disse midlene betyr mye for oss. Det er en utrolig bekreftelse på arbeidet vi gjør og retningen industrien nå er på vei i, sier Christopher Hoftun, innovasjon og digitaliseringsmanager i Asco Norge.

Asco Norge AS er en terminaloperatør for flere offshorebaser i Norge og er en global aktør. Asco i Tananger får nå et tilskudd på totalt 20.174.800 kroner til et prosjekt som skal bidra til økt effektivisering i logistikkjeden. Hoftun fikk den gode nyheten torsdag formiddag.

– Effektiviseringsgevinsten vil komme i form av redusering av tidsbruk for både skip og lastebilder. Målene vi jobber etter er en tidsbesparelse på 80 prosent for lastebiler og 20 prosent på skipene. Dette har vi stor tro på er mulig, sier Hoftun og understreker at dette også vil gi en miljøgevinst.

– Båtene vil få en kortere snutid. Dette vil både gi mindre støy og mindre CO2-utslipp, forklarer han.

Les også

Har du lest dette debattinnlegget: Belønn grønn skipsfart

Positivt for lokalsamfunnet

Fylkesordførerkandidat fra Rogaland Fremskrittsparti, Margrete Dysjaland gleder seg over regjeringens tilskudd.

– At en bedrift i Rogaland og Sola får et så stort beløp viser at Asco Norge er en fremtidsrettet bedrift, som satser på å effektivisere og få en mer miljøvennlig havn. Det er positivt for kundene og ikke minst for lokalsamfunnet i Tananger.

Lang ventetid for skip

Hoftun forteller at det nå er lang liggetid for skipene som ligger til kai, noe som har et stort potensial for å bli bedre. Han mener det i stor grad kommer av mangelen på informasjon mellom de ulike aktørene.

– Industrien er drevet av manuelle prosesser, i tillegg ligger mye av informasjonen i lukkede systemer. Operatørene vet for eksempel bare hva 20 prosent av lasten er 24 timer før avgang, sier han.

Dysjaland fremhever effektene av tilskuddet har på ventetiden i havnen.

– Tilskuddet vil redusere ventetiden for båtene og lastebilene, som vil gi miljøgevinst. Sjøtransport bruker mye tid i havn. Havneaktivitetene er derfor viktige ledd for å få en effektiv sjøtransport, sier Dysjaland.

Smart teknologi

De 20 millionene skal brukes til løsninger som vil forbedre laste- og losseoperasjoner gjennom elektronisk datafangst for økt planlegging.

– Vi ønsker å bruke teknologi som sensorer, kameraer og bildegjenkjenning for å hente inn informasjon og bli mer effektive, utdyper han.

– Digitalisering står høyt hos oss i Asco, og er svært nødvendig. Vi kan ikke forbedre oss uten. Disse midlene vil kunne bidra til å ta oss til et nytt nivå, avslutter han.

Midlene kommer fra en utlysning fra Kystverket som oppgir at det i statsbudsjettet for 2019 er satt av 50 millioner kroner til denne ordningen:

«Tilskot til investering i effektive og miljøvennlege hamner skal bidra til å auke effektiviteten i logistikkjeda gjennom tiltak i hamn. Tilskotet kan nyttast til investering i havneinfrastruktur, tilkomstinfrastruktur og mudring. Tilskotet kan ikkje nyttast til investering i superstruktur.»

LES OGSÅ:

Publisert:

Les også

 1. Milliardbidrag fra Lyse til fellesskapet

 2. UiS får 20 nye studieplassar på data

 3. Transportkjempene går tilbake til fossil diesel

 4. Sandnes Havn får penger til landstrøm

 1. Asko
 2. Tananger
 3. Digitalisering
 4. Kystverket
 5. Innovasjon