Samferdselssjef: – Ikke veldig overraskende

– Tallene er ikke veldig overraskende, sier samferdselssjef Gottfried Heinzerling om meningsmålingen som viser at folk i Stavanger er mer positive til rushtidsavgift enn folk i Sandnes.

Publisert: Publisert:

Ny meningsmåling viser at Sandnes er mer negativ til rushtidsavgift enn Stavanger. Foto: Pål Christensen

 • Pernille Filippa Pettersen
  Journalist

På oppdrag fra Aftenbladet har Respons Analyse spurt til sammen 1200 mennesker i Stavanger og Sandnes om rushtidsavgiften.

Resultatet viser at 42 prosent av de spurte i Stavanger ønsker å fjerne rushtidsavgiften mot 59 prosent i Sandnes.

Samferdselssjef Gottfried Heinzerling forteller at målingen samstemmer med resultatene fra Reisevaneundersøkelsen for Nord-Jæren i 2018.

– Undersøkelsen viser at flere reiser kollektiv, bruker sykkel eller går i Stavanger enn i Sandnes. Dermed er det naturlig at befolkningen i Stavanger er mer positiv til å benytte andre transportmiddel enn bil.

Den ferske undersøkelsen - utført av Respons Analyse analyse - forteller at flertallet av de spurte i Stavanger mener det bør holdes fram med en form for rushtidsavgift.

De spurte i Sandnes er mer skeptiske. 6 av 10 spurte mener rushtidsavgiften bør avvikles helt.

Samferdselssjef Gottfried Heinzerling er ikke overrasket over tallene i meningsmålingen. Foto: Rune Vandvik

Forskjeller

– Er det en forskjell i holdninger, Heinzerling?

– Rushtidsavgiften er omstridt først og fremst fordi det er en økt belastning for folk. Både økonomisk og fordi man må endre reisevanene sine. I tillegg brukes mye penger fra bymiljøpakken til bygging av ny gang- og sykkelvei, samt bedre kollektivtilbud, og ikke på bilvei. Dette er det flere som er uenige i. Er man positiv til å bruke bil, er det naturlig at man også er positiv til å bygge nye veier, og motsatt.

Heinzerling mener Stavanger og Sandnes er gode eksempler på byer i samme region som har store forskjeller.

– Stavanger har utviklet seg til å være mer miljøvennlig når det kommer til transport enn Sandnes. Men vi håper at dette kan endre seg.

Bedre tilbud

– Er kollektivtilbudet likestilt i Stavanger og Sandnes?

– Gang- og sykkelveien i de to byene er ganske likestilt, men kollektivtilbudet i Stavanger er kanskje noe bedre. Vi jobber med å gjøre tilbudet bedre i Sandnes også.

Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Daniela Müller-Eie, tror i likhet med samferdselssjefen at andel biler i de to byene forklarer tallene.

– Det kan henge sammen med at det er færre i Stavanger som bruker bilen til arbeidsreiser i utgangspunktet. Transportmiddelfordelingen i kommunene viser at det er en høyere andel bilister i andre kommuner enn i Stavanger. Dette skyldes muligens at folk i Stavanger har gjennomsnittlig kortere arbeidsreiser, sier Müller-Eie.

Sandnes hardest rammet

Også seniorforsker Stian Brosvik Bayer, som forsker på bomringene, tror andelen som kjører bil til og fra jobb kan forklare resultatet.

– Det er en lavere andel som kjører bil til arbeid blant de som bor i Stavanger sammenlignet med de i Sandnes. Dette fordi flere i Stavanger har et reelt alternativ til bil på reisen til og fra arbeid. Det er også relevant å se på hvem som opplevde økte bompenger på arbeidsreisen etter omlegging av bomringene og innføring av rushtidsavgiften, og det er nok de som bor i Sandnes, sier Brosvik Bayer.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. 12 nordmenn ble nektet innreise i Spania – måtte snu med samme fly

 2. Meteorologene varsler sommer-comeback

 3. Derfor var det rett at de norske støttemarkeringene fikk gå sin gang

 4. Aftenbladets spillerbørs: Innbytteren scoret to og var best

 5. Kritiserer markeringen i Stavanger: – De som deltok og bevisst brøt reglene, bør bruke hodet de neste dagene

 6. Ho ligg rundt 11 år på etterskot med å sortera bilda sine. Høyrest det kjent ut?

 1. Bompenger
 2. Samferdsel
 3. Kollektivtransport
 4. Sandnes
 5. Stavanger