• Mange interesserte hadde møtt fram på folkemøtet. Tommy Ellingsen

Folkemøte om vindkraftutbygging i Sandnes: - Provoserende av NVE

En tilhører på folkemøtet om vindkraft på Vardafjell kalte utbyggingen for tidenes overgrep.