• Sentrale politikere i levekårstyret: Fra venstre: Karl W. Sandvig (Pp), Sissel Stenberg (Frp), Inge Takle Mæstad (KrF), Line Cecilie Christiansen (V). Marie von Krogh

Mindre sosialhjelp til kontantstøttefamilier

Familier som mottar både sosialhjelp og kontantstøtte kommer til å få mindre sosialhjelp framover.