• Fredrik Refvem

Monica bor i ei brakke

17 studenter uten bolig i Stavanger er innlosjert i en brakkerigg.