Trener mens vi sover

Heimevernet er langt mer enn de berømte øvelsene der vanlige folk blir soldater for en uke. Her i Rogaland finnes det en liten avdeling med topptrente soldater klare for offensive oppdrag.