Innbrudd i Eik-senteret

Tyver stjal motorsager, batteridriller og bilstereoanlegg.