Brenner det utenfor Jæren, må brannmenn hentes i Bergen

Tenk deg en skipsbrann utenfor Jæren. Hvor betryggende er det at brannmannskap må hentes fra Bergen? Og at to timer går tapt i en slik operasjon?