Kan hest bli best?

Fylkesmannen i Rogaland vil styrke den næringsmessige satsingen på hest i fylket.