• Kristian Tollefsen

Ga dronningen blomster

Kristine Tollefsen ( 4 år) hadde med seg blomster til dronningen idag. Hun sto lenge spent og ventet langs Breiavannet i Stavanger sentrum. Sammen med henne var mamma Line og broren Kristoffer.