• Menighetsrådet i Domkirken liker ikke TOTALs engasjement under Kammermusikkfestivalen.

Total-fri Domkirke