• Heidi Hjortelanld Wigestrand

Rogalands minste hotell?

Energihotellet er kanskje lite, men det skal vera eksklusivt. Gjesten får oppfølging frå han stig inn til han reiser att, fortel hotellsjef Jon Korff Lofthus.