– P-vaktene mangler ikke i Gamle Stavanger

Leder i Eiganes og Våland bydelstvalg, Dag Terje Klarp Solvang (H), er ikke enig med Arild Dahl Andersen når han hevder at byens parkeringsvakter ikke tar tak når det feilparkeres i boligsonene.