Kaldt og klart på nyttårsaften

Det er store muligheter for at det blir en flott nyttårsaften i Rogaland.