• Åsmund Ådnøy

Boliger vekker harme

Sandnes kommune planlegger å bygge boliger for psykisk utviklingshemmede og mennesker med psykiske lidelser under samme tak.