• Pål Christensen

Dobbel pris med Ryfast

Kjører en strandabu alene gjennom Ryfast betaler hun mer enn dobbelt så mye som hvis hun tar bilen med på Tauferja. Strand-ordføreren er dypt bekymret på pendlernes vegne.