Kreftgransking ferdig

Kreftregisteret er nå ferdig med sin studie som skal kartlegge kreftforekomsten blant tidligere ansatte og naboer av det nedlagte oljeraffineriet på Sola.