Nato-satsing i fare om flystasjonen forsvinner

Forsvarssjefens forslag om nedlegging av Sola flystasjon betyr, om det vedtas, at flyplassen ikke lenger kan brukes som en av to amerikanske flyforsterkningsbaser i Norge.