- Grove trusler mellom ungdommer

Truslene er blitt grovere og mobbingen mer alvorlig blant unge mellom 13 og 18 år, ifølge politiet.