Ikke monteringsgebyr på private varmepumper

Time kommune tar gebyr bare når det monteres store varmepumpeanlegg.