- Det du gjer sjølv, er viktig for alle

Dei store miljøproblema er summen av alle dei små handlingane. Derfor er vala du tar viktige for miljøet, meiner Grønn Hverdag.