• - Statnett planlegger såkalte monstermaster på hele Vestlandet, samt sjøkabler til utlandet. Eiendomsskatten på disse linjene vil utgjøre mye penger for Statnett og hensikten med denne rettssaken er å spare penger, sier Trine Danielsen i Hjelmeland. Heidi Hjorteland Wigestrand

Millioner på spill for kraftkommuner

Statnett har saksøkt kommunene Hjelmeland, Hol, samt Evje og Hornes for ugyldig eiendomsskatt på kraftlinjer. Vinner Statnett står de tre kommunene i fare for å tape rundt 3,5 millioner kroner i årlig gevinst.