Flertallspartiene plusser på 50 millioner til stavangerskolen

Stavangerskolen unngår store innsparinger. Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Pensjonistpartiet og de uavhengige vil bruke 50 millioner mer på skole enn rådmannen.

Publisert: Publisert:

Disse er enige om å plusse på skolebudsjettet med 50 millioner kroner. Rundt bordet fra venstre: Karl W. Sandvig (Pp), Bjarne Kvadsheim (Sp), John Peter Hernes (H), ordfører Christine Sagen Helgø (H), varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF), Per A. Thorbjørnsen (V), Hilde Karlsen (uavhengig ut året, nylig innmeldt i Høyre). Foto: Anders Minge

 • Margunn Ueland
  Journalist
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Disse partiene samarbeider og har flertall i bystyret.

Humøret var på topp da ordfører Christine Sagen Helgø (H) presenterte nyheten sammen med gruppelederne i flertallspartiene. Men hun la likevel ansiktet i alvorlige folder:

Vår budsjettprofil skal være å prioritere barn og unge.

— Det er ikke tvil om at vi er inne i en krevende økonomisk krevende situasjon. Vi må redusere kostnadene i 2015. Men alle vi er veldig opptatt av at vår budsjettprofil skal være å prioritere barn og unge. Vi ønsker å forebygge, vi ønsker tidlig innsats. Derfor er vi allerede nå enige om å tilbakeføre 50 millioner kroner av de rundt 80 millioner rådmannen har foreslått å kutte på skolebudsjettet. Det betyr at skolen ikke må ta de store kostnadskuttene, sier ordføreren før hun slipper de andre til.

Les også

Elevene rammes, skolen blir dårligere

Prioriterer skole

— Vi prioriterer skole. Stavangerskolen er god og den skal bli enda bedre. Stavangerskolen skal bli enda bedre. Arbeidet med tidlig innsats skal videreføres, sier John Peter Hernes, Høyres gruppeleder og leder av oppvekststyret.

- Vil det si at skolene unngår rammekuttet på 47 millioner kroner?

Skolene vil ha omtrent de har å rutte med i år også neste år.

— Vi nuller det ikke helt ut, men nesten. Vi skal bruke noen av pengene også til andre prioriterte saker. Skolene vil ha omtrent de har å rutte med i år også neste år. Sammenlignet med andre byer satser Stavanger sterkt på skole. Vi bruker 3921 kroner mer pr. elev, dvs. 57 millioner kroner til sammen, enn gjennomsnittet av det de ti største byene gjør (ASSS-tallene). Bare Oslo bruker mer enn oss. At vi i denne krevende økonomiske situasjonen klarer å holde det høye nivået oppe, er fantastisk, svarer Hernes.

At vi i denne krevende økonomiske situasjonen klarer å holde det høye nivået oppe, er fantastisk.

- På driftsrammetabellen i rådmannens budsjettforslag (side 311) ser vi at skole og SFO til sammen kommer ut med minus 84,8 millioner i 2015. Dere legger tilbake 50 millioner. Fortsatt blir det innsparing på 34.5 millioner kroner. Hvordan kan da du da si at skolen skal bli bedre?

— Vi har en god skole i Stavanger og har potensial til å løfte oss enda mer. Driftsrammene til skolene vil bli omtrent den samme neste år som nå. Kvalitet kan ikke bare kjøpes for penger. Bærum kommune for eksempel har gode resultater, selv om de er en av de blant de ti største kommunene som bruker minst penger pr. elev, svarer Hernes.

Ordfører Christine Sagen Helgø forteller her at flertallspartiene reduserer rådmannens skolekutt med 50 millioner kroner. Til venstre sitter John Peter Hernes som er Høyres gruppeleder og leder av oppvekststyret. Med ryggen til: Per A. Thorbjørnsen (V) og Bjørg Tysdal Moe (KrF) Foto: Anders Minge

Av de 34,5 millionene som fortsatt skal spares inn, er dette de største summene:

 • økt foreldrebetaling i SFO (10,4 millioner)
 • oppvekststyrets pott på 9,2 millioner trekkes inn
 • effektiviseringskrav på 5,5 millioner
 • 3 millioner blir innspart fordi det er vedtatt å legge ned Åmøy skole
 • 1,2 millioner mindre til den kulturelle skolesekken.

Disse kuttene reduseres

De andre rundt bordet forteller hva mer de 50 millioner kronene skal brukes til:

— Rådmannen har redusert reserven til spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning med 3,8 millioner kroner. Vi vil tilbakeføre noe av det, sier varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF).

Les også

Tøffere start for barn som Jacob og Malaz

PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) har vært prioritert fra denne gruppa. Vi la inn 3 millioner i økning til PPT i fjor, nå foreslår rådmannen å ta det ut igjen. Det vil gå på bekostning av veiledningen PPT driver med ute i skoler og barnehager, og det vil føre til lengre saksbehandlingstid. Vi vil derfor tilbakeføre en del av disse pengene, sier Per A. Thorbjørnsen (V).

Kompetanseheving for lærere er viktig for oss. Rådmannen foreslår nesten en halvering av summen som går til det (reduksjon på 3 millioner av 6,4 millioner totalt). Der også vil vi løfte inn en sum, sier Hilde Karlsen.

Lenden skole- og ressurssenter er et veldig viktig og veldig godt tilbud. Her er profesjonelle lærere som blant annet går rundt på grunnskolene og gir veiledning og råd om håndtering av elever med spesielle utfordringer. Rådmannen har foreslått et kutt på 3 millioner, vi vil tilbakeføre deler av det, sier Bjarne Kvadsheim (Sp).

Kommunalt Foreldreutvalg er viktig og jobber godt. Vi vil redusere rådmannens kutt også her slik at sekretariatsfunksjonen kan beholdes, sier ordfører Christine Sagen Helgø.

Les også

- Nå må politikerne stå for det de har sagt

I mål med alt på mandag

Nøyaktige summer og hvor de skal ta pengene fra, får Aftenbladet ikke svar på før flertallspartiene er ferdige med hele budsjettet på mandag.

— Også vi i Pensjonistpartiet er veldig enige i at skole er et av våre satsingsområder. Store kutt på skole er ikke akseptabelt, sier Karl W. Sandvig.

— Rådmannen har jo også foreslått å legge ned to sykehjem.. Betyr satsingen på skole at dere godtar det?

— Vi kommer tilbake til helheten på mandag, svarer ordføreren.

— Vi går spennende dager i møte, legger Sandvig (Pp) til.

Les også

Legger ned to sykehjem

Den største summen

— Er en grunn til at dere går ut med dette nå at dere håper å unngå den varsla foreldredemonstrasjonen onsdag kveld?

Les også

Foreldrekamp mot store skolekutt i Stavanger

— Da rådmannen la fram budsjettet, sa vi straks at vi var overrasket over de store kuttene på skolen. Da er det naturlig at vi tar det først. Dette er den største summen vi legger tilbake i vårt budsjettforslag, svarer Per A. Thorbjørnsen (V).

— Når vi var ferdige med det, var det greit å gå ut med det. Det er viktig å ha åpenhet underveis, svarer Christine Sagen Helgø (H).

— Vi vil ha engasjerte foreldre som bryr seg om skolen. Det er bra, tilføyer Bjørg Tysdal Moe (KrF).

Publisert:

Les også

 1. - Stavangerskolen blir god nok

 2. Hva velger du? Mer skatt eller mindre velferd?

 3. Har ikke Stavanger råd til å gi mor til Magnus avlastning?

 4. - Lite å vinne, mye å tape på å legge ned åpne barnehager

 5. Forsker advarer mot nedlegging av åpne barnehager

Mest lest akkurat nå

 1. Folk på byen har allerede endret drikkevaner

 2. Gunnar Eiterjord slutter som sjef for Rogfast

 3. Her blir det nytt kjøpesenter og sykehus

 4. Nattklubbene i Stavanger og Sandnes får åpne klokken 20

 5. Leteaksjon etter mann (63)

 6. Mann koronasmittet i Sola

 1. Stavanger