Omkamp om Preikestolen nasjonalpark

Preikestolen nasjonalpark er hittil blitt stanset av negative vedtak i Hjelmeland og Forsand. Nå håper reiselivet at de to ryfylkekommunene skal snu, slik at Rogaland kan få Norges sørligste nasjonalpark.

Publisert: Publisert:

nasjonalpark.jpg

Denne artikkelen er over fem år gammel

En fersk rapport foreslår Preikestolen som landets første reiselivsnasjonalpark. Nå ber Stiftelsen Preikestolen de tre mest berørte kommunene Hjelmeland, Strand og Forsand ta stilling til forslaget.

— Stiftelsen Preikestolenønsker å kartlegge om det er grunnlag for å anbefale en videre prosess fram mot et verneforslag, forklarer daglig leder Audun Rake.

Lagt på is

Les også

Preikestolen nasjonalpark først i Norge med et erklært reiselivsformål?

Forslaget om nasjonalpark ble først lansert av Naturvernforbundet i 2008. Da de tre berørte kommunene behandlet forslaget, sa Strand ja, mens Forsand og Hjelmeland sa nei. Begrunnelsen var at vern vil legge for sterke restriksjoner. Den lokale uenigheten i Ryfylke gjorde at Stortinget la vekk forslaget i 2011. Av samme grunn avslo fylkesutvalget året etter å konsekvensutrede en nasjonalpark.Siden har lite skjedd før reiselivet nå tar et nytt initiativ.

Gullgruve?

Det gamle forslaget skulle legge en «osteklokke» over store deler av ytre Ryfylke. For å få skeptiske lokalpolitikere og grunneiere til å endre mening, legges det nå opp til en nasjonalpark hvor bruk og vern er sidestilt. Erfaringen fra andre steder er at status som nasjonalpark lokker enda flere turister. Dette kan bli en gullgruve for lokale gründere og grunneiere.

Fristen for å gi uttalelse er 30. april. Når tilbakemeldingene fra de tre kommunene er på plass, vil styret i StiftelsenPreikestolen se om det er grunnlag for å gå videre med nasjonalparken. Styret vil da gi en anbefaling til Rogaland fylkeskommune, som eventuelttar sakenvidere til Miljø— og Klimadirektoratet.

Skepsis

I Forsand møtes forslaget med skepsis.

— Her er det ingen halleluja-stemning og det tror jeg heller ikke det vil være i kommunestyret, sier ordfører i Forsand, Ole Tom Guse (KrF).

Han mener det vil være positive og negative ting med en nasjonalpark.

— Ting taler for at det blir et gode for reiselivet, særlig hvis det legges til rette for masseturisme. Hvis turisttrafikken fortsetter å vokse, trengs det nye servicebygg langs stien til Preikestolen. Det vil kreve trappefri atkomstvei, slik at man kan kjøre inn toalettpapir og drive renhold, sier ordføreren.

Samtidig mener Guse at rapporten ikke avdekker alle ulemper. Den sier blant annet at den planlagte kaien ved Refså ved Lysefjorden, og taubanen derfra Refså til Refsvatnet, ikke er forenlig med en nasjonalpark. Nasjonalparken kan også stanse kraftutbygging ved Songesand. Guse mener derfor at et alternativ kan være å krympe nasjonalparken.

— Det føres en kamp mot aktivitet i et stort område rundt Preikestolen og vi er redde for at det også kan komme begrensninger på sørsiden av fjorden. Vi risikerer for eksempel at grunneiere i Fossmark og Eiane ikke får gjennomføre gode idéer, fordi stedene er synlige fra Preikestolen, sier han.

Les også:

Publisert: