• Byantikvar Gro Persson, til venstre, Martin S. Håland (leder i utvalg for byutvikling), riksantikvar Jørn Holme og ordfører Stanley Wirak varpå befaring i den tyske militærleiren fra krigen. Jonas Haarr Friestad

Tysk leir kan bli boliger

Gamle tyske soldatforlegninger fra 2. verdenskrig kan huse nye boliger på Vatne. Nå går Riksantikvaren og Sandnes kommune sammen for å se på vern gjennom ny bruk.