• Mulige innstramminger i antall parkeringsplasser på Forus skaper usikkerhet rundt Statoil sine planer om nytt hovedkontor på Forus. Pål Christensen

Millioner av Forus-bilturer skal bort

Flere millioner bilturer til Forus skal årlig fjernes. Buss, sykkel og gange skal ta jobben til P-plasser.