• Arnfinn Fiskå fra Kirkens Bymisjon mener regjeringen må få bukt på tigging på andre måter enn å innføre et forbud. Jarle Aasland

- Bekjemp fattigdom, ikke tigging

Regjeringen fikk ikke flertall for nasjonalt tiggeforbud. Kirkens Bymisjon i Rogaland og Stavanger er fornøyde med utfallet, men sier likevel at tiggingen må håndteres ved hjelp av andre metoder.