• Også i Stavanger er hovedkloakken en egen verden, skjult for de fleste. Bildet er tatt tre etasjer under Hillevåg Torg i 2011. Driftsoperatør Thomas Ngizi inspiserte da et såkalt virvelkammer. Jonas Haarr Friestad

Kloakk skal varme opp rådhuset

Det hender at de som styrer byen får en del dritt fra innbyggerne. Nå kan dette bli en permanent ordning.